Nazwisko po ślubie

W trakcie przygotowań do ślubu zdajemy sobie sprawę, jak wiele zmieni się po nim w naszym życiu. Wspólne mieszkanie, wspólne finanse a także – w większości dotycząca kobiet – zmiana nazwiska.

nazwisko po ślubie

W Polsce według tradycji, to właśnie kobieta po ślubie zmienia swoje nazwisko na nazwisko męża. Panowie bardzo często podchodzą do sprawy honorowo i zależy im na tym, aby żona przejęła po ślubie ich rodowe nazwisko.

Gdy zawierasz ślub cywilny – oświadczenie o zmianie nazwiska może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W razie ślubu konkordatowego (kościelnego) – wcześniej – przed sporządzeniem przez kierownika urzędu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Możemy zmienić nazwisko na nazwisko współmałżonka, dołączyć do niego drugi człon, bądź pozostać przy swoim dotychczasowym nazwisku. Niedopuszczalna jest tylko wymiana nazwisk między małżonkami.

Dzisiaj jednak coraz więcej kobiet decyduje się na pozostanie przy swoim panieńskim nazwisku lub, idąc na kompromis, dodają do niego nazwisko męża. Szczególnie, gdy kobieta ma na koncie spory dorobek zawodowy, artystyczny itp. zmiana nazwiska nie zawsze jest rzeczą łatwą i czasem wygodniej jest pozostać przy swoim panieńskim nazwisku, bądź dodać do niego drugi człon. Niektóre kobiety czują się bardzo związane ze swoim nazwiskiem i po prostu nie chcą się od niego odcinać – wiąże się to z poczuciem niezależności, indywidualności, a przyjęcie nazwiska męża niektórym kobietom wydaje się być staroświeckie.

Czasem, np. w przypadku ślubu z obcokrajowcem, kobieta zostaje przy swoim nazwisku, gdyż to obco brzmiące nie zawsze pasuje do imienia bądź jest trudne w wymowie i pisowni.

Przejmowanie nazwisk po ślubie

Zdarza się, że mężczyzna przyjmuje nazwisko żony – najczęściej ma to miejsce gdy jego nazwisko nie podoba mu się, jest mało poważne bądź w okolicy nie cieszy się dobrą opinią. Zdarzają się jednak sytuacje gdy para decyduje się na przyjęcia nazwiska żony bez żadnych specjalnych powodów.

Nazwiska dzieci po ślubie

Dzieci zgodnie z prawem noszą nazwisko obojga rodziców (w przypadku, gdy rodzice mają jedno nazwisko, jest to nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków). Przy składaniu oświadczenia o nazwiskach małżonków określa się także nazwisko przyszłych dzieci. Można to zmienić przy sporządzaniu aktu urodzenia. Do ukończenia trzynastego roku życia rodzice mogą zdecydować o zmianie nazwiska dziecka. Po tym okresie potrzebna jest jego zgoda.

Zmiana nazwiska w trakcie trwania małżeństwa

W razie nieprzemyślanego wyboru, po ślubie można zmienić nazwisko jedynie w trybie administracyjnym przed urzędem stanu cywilnego miejsca stałego zamieszkania. O taką zmianę można się starać nawet wiele lat po zawarciu małżeństwa. Należy jednak w każdym przypadku wykazać „ważne powody” takiej zmiany. Urząd może zmienić nazwisko np. jeśli małżonek faktycznie posługuje się nazwiskiem drugiego małżonka na co dzień.

Lepiej z tych względów przemyśleć wybór nazwiska przed ślubem.

Brak oświadczeń w sprawie nazwiska

Należy pamiętać, że w razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, żona nie przejmuje automatycznie nazwiska męża – małżonkowie zostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach.

Taka sytuacja może być wynikiem niedopatrzenia ze strony kierownika urzędu, albo wyrazem woli pary młodej.

Gdy nie złożono jednocześnie oświadczeń o nazwisku dzieci, dzieci będą nosić nazwisko dwuczłonowe składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Tekst: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *