Ślub na emigracji

W czasach otwartego rynku europejskiego Polacy coraz częściej decydują się na pracę i życie w innym kraju. Przebywający za granicą obywatele polscy nie muszą wracać do kraju, aby zawrzeć związek małżeński. Wszystkie formalności można załatwić w konsulacie. Konsul jako urzędnik przyjmuje od pary oświadczenie, że wstąpiła ona w związek małżeński.

Sala Ślubów ślub na emigracji

Do ślubu w konsulacie można przystąpić tylko, gdy oboje przyszłych małżonków posiada obywatelstwo polskie. Świadkowie nie muszą być Polakami – powinni jednak znać język polski w stopniu umożliwiającym zrozumienie przysięgi ślubnej (jeśli jednak nie mówią po polsku, nie obejdzie się bez obecności tłumacza przysięgłego).

Odnotowuje również jakie będą od tego momentu nosić nazwisko oraz jak będą się nazywać ich wspólne dzieci. Małżonkowie mogą w oświadczeniu określić nazwisko jednego ze współmałżonków lub też każde z nich może pozostać przy swoim. Istnieje również możliwość połączenia obu nazwisk, przy czym należy pamiętać, że nazwiska nie powinny zawierać więcej niż dwa człony. Dziecko z urzędu nosi nazwisko obojga rodziców, ale można złożyć oświadczenie, że będzie nosiło nazwisko matki lub ojca.

Wola zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem winna być wyrażona przynajmniej na 30 dni przed przewidzianym terminem ceremonii przez złożenie stosownych zapewnień.

Do przeprowadzenia ślubu za granicami Polski potrzebne będą następujące dokumenty:

 • ważny paszport lub dowody osobiste
 • odpis aktu urodzenia
 • zaświadczenie o braku prawnych przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, stan cywilny
 • dowód ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu/unieważnieniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie)

W poszczególnych krajach świata mogą pojawić się wymogi dotyczące także innych dokumentów:

 • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie małżeńskie) – wypełniane na miejscu w obecności Konsula (Islandia, Anglia)
 • listę imienną gości, których łączna liczba nie może przekroczyć 6 osób – wymóg podyktowany względami bezpieczeństwa (Irlandia)

Należy także wnieść odpowiednią opłatę – we Francji na przykład jest to 180 euro, w Irlandii 195 GBP, razem z opłatą za tłumaczenie aktu ślubu na język angielski.

Ślub konsularny możemy wziąć niemalże w każdym kraju na świecie – zapytanie do ambasady należy wcześniej wysłać pocztą elektroniczną, a po otrzymaniu potwierdzenia przesłać pocztą kurierską odpowiednie dokumenty.

Na świecie istnieją trzy miejsca, które z udzielana ślubów zrobiły swoją wizytówkę – Las Vegas, Hawaje i Sri Lanka. W Las Vegas ślub możemy wziąć w dowolnym miejscu (kapliczce udającej meczet, czy szkocki kościółek), o każdej porze dnia i nocy – niestety, jest to trochę taki ślubny fast food. Na Hawajach bądź Sri Lance powinniśmy skontaktować się z hotelem lub firmą, która organizuje całą uroczystość.

Dokumenty wysyłamy pocztą kurierską tak, aby znalazły się tam na kilka dni przed naszym przybyciem. Na miejscu możemy się spodziewać lokalnych atrakcji ślubnych w postaci tradycyjnych elementów ceremonii ślubnej, a także uroczystej kolacji. W ofercie najczęściej pojawia się także wybór menu ślubnego, apartamentu, zespołu muzycznego, a nawet obrządku, w którym pragniemy zawrzeć małżeństwo.

Aby zawrzeć ślub w Vegas czy na Hawajach oprócz standardowego pakietu dokumentów należy posiadać:

 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
 • „Marriage Licence” – pozwolenia na ślub wydawanego przez State Department of Health w Honolulu. Dokument należy odebrać osobiście, ale firmy organizujące śluby organizują asystę polskojęzycznego przewodnika (należy po nią wystąpić po przylocie). Koszt zezwolenia w miejscowym sądzie to 55 dolarów.
 • ważny paszport
 • ważna wiza turystyczna

Prawo mówi, że „jeśli małżeństwo zostało zawarte w innym kraju zgodnie z prawem tamtego kraju to jest ważne”. Jest to zgodne z artykułem 15 prawa międzynarodowego. Takie małżeństwo trzeba jednak zarejestrować w Polsce (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Do tego potrzebne nam będą:

 • oryginał dokumentu
 • tłumaczenie tłumacza przysięgłego
 • odpis aktu urodzenia, jeśli dokument nie zawierał wszystkich danych,
  a tylko datę i miejsce ślubu

Zanim jednak sąd wyda stosowne pozwolenie, ustala czy dana osoba może według prawa swojego kraju zawrzeć związek małżeński. Jeśli sąd dopatrzy się sprzeczności w prawie obowiązującym w innym kraju, a prawie naszego kraju, uzna to za przeszkody nieusuwalne i wyda pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Przeszkodą nie może być wyznanie czy zakazy religijne obowiązujące w innych państwach.

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

nie ma wpływu na utratę przez nas obywatelstwa polskiego. Dziecko urodzone poza granicami kraju nabywa obywatelstwo polskie, jeśli oboje rodzice lub jedno z nich są Polakami. Jest tu również możliwość, że rodzice o różnym obywatelstwie mają prawo wybrać obywatelstwo dziecka. W tym celu w ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka rodzice powinni złożyć odpowiedni wniosek właściwym organom w państwie swojego pobytu.

Przeczytaj więcej o ślubie z cudzoziemcem.

Tekst: redakcja

Warto również przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *