Szybki ślub

Zawarcie szybkiego ślubu jest bardzo trudne, ale przepisy przewidują taką możliwość.

Złote obrączki szybki ślub

W przypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierownikiem USC bez składania niezbędnych dokumentów. Trzeba jedynie zapewnić urzędnika, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Podobne zasady dotyczą ślubu konkordatowego. W przypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o woli zawarcia małżeństwa mogą być złożone przed księdzem bez przedstawienia zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (sporządzonego przez kierownika USC). W takim wypadku składa się przed księdzem zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Tekst: polki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *