Urzędy stanu cywilnego

Dawniej nie istniały oddzielne, państwowe urzędy rejestrujące stan cywilny. Kościół katolicki pod koniec XVI w. wprowadził na swoje potrzeby instytucję ksiąg metrykalnych, z czasem księgi takie zaczęły prowadzić inne wyznania. Tendencja do prowadzenia osobnej, świeckiej rejestracji pojawiła się od końca XVIII w. Początkowo proboszczowie parafii stali się urzędnikami stanu cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego Biała Podlaska

W Polsce dopiero w XIX w. powstały obecne dzisiaj „urzędy stanu cywilnego”. Pojawiły się na ziemiach zaboru pruskiego w 1874 r.

Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Przedmiotem rejestracji były trzy rodzaje zdarzeń: urodzenia, śluby i zgony. Każdy urząd prowadził równolegle dwa rejestry: rejestr główny (unikat, pozostawiany w siedzibie urzędu) i rejestr poboczny (duplikat, corocznie przekazywany do sądu obwodowego).

Ślub cywilny krok po kroku.

W dwudziestoleciu międzywojennym zachowano systemy z poszczególnych dawnych państw zaborczych. Dopiero w 1946 r. wprowadzono świeckie urzędy stanu cywilnego.

Akt małżeństwa jest częścią księgi stanu cywilnego. Przechowywany jest tylko w urzędzie stanu cywilnego lub archiwum państwowym. Obywatele mogą w pewnych przypadkach otrzymać jedynie odpis aktu małżeństwa. Odpisy takie potocznie nazywane są aktem małżeństwa lub ślubu.

Jakich dokumentów potrzebujesz w przypadku ślubu cywilnego?

Urząd Stanu Cywilnego w Białej Podlaskiej
ul. Janowska 27
21-500 biała Podlaska

tel. 83 341 64 11
83 341 64 12
83 341 64 13
fax 83 343 29 10

Przydatne wnioski do pobrania tutaj

Źródło: Wikipedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *